homepage

O projektu

Název projektu: Harmonizace při opatrování dětí – Harmonisierung bei der Kinderpflege
Výzva: Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013
Označení projektu: M00233

Realizace projektu: od 5. dubna 2012 do 31. srpna 2014
Mezinárodní projekt, jehož je Společně o.p.s. vedoucím koordinátorem má za cíl pomoci rodičům v orientaci při hledání optimální formy péče o jejich dítě včetně alternativních forem v rámci současné české legislativy. Zkušenosti rakouského partnera budou přispívat k podpoře rozvoje různých forem péče o dítě a zároveň napomohou k formulaci návrhů na zákonné úpravy v této oblasti u nás.

Partneři projektu:
• Společně o.p.s. , Mendlovo náměstí 1a, 60300 Brno – vedoucí partner
• Jihomoravský kraj, odbor sociálních věc, oddělení rodinné politiky a odbor školství, Žerotínovo náměstí 3/5, 60200 Brno
• Kraj Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57, 57833 Jihlava
• Verein Family Business, Schulgasse 3, 3100 St. Pölten, ‚ Österreich

Výstupy projektu:
1. Webové stránky – soustředěná nabídka služeb péče o dítě
Internetové stránky www.spolecnedetem.cz budou obsahovat kompletní informace o službách v oblasti péče o dítě. Tyto internetové stránky budou součástí portálu familyinfo.eu stejně jako rakouské.kinderbetreuung.at
2. Konference a workshopy
Setkání budou reagovat na očekávané legislativní změny v této oblasti, zejména pak řešení otázek souvisejících s parametry těchto zařízení a služeb.
3. Mezinárodní výměna
Výměna pracovníků služeb péče o dítě, včetně těch, kteří plánují do této oblasti profesně vstoupit a to z Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. Tato přeshraniční výměna bude probíhat i po skončení trvání projektu.
4. Návrhy legislativních změn
V rámci tohoto opatření budou zpracovány poznatky, které vzešly z diskuzí, mezinárodních výměn a konferencí v průběhu projektu. Bude obsahovat shrnutí klíčových problémů v oblasti péče o děti s návrhy jejich řešení. Možná řešení budou konzultována s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci možnosti legislativních návrhů.

Naše projekty

WWW.KINDERBETREUUNG.AT

WWWW.SPOLECNEDETEM.CZ